05.01.2008 18:38:08

Jazykolamy

COPAK SI TO ŠUŠKÁTE

Copak si to šuškáte

v květináči muškáte?

Šuškáte do ouška mouše,

že vás stále něco kouše.Šuškáte, ale ta moucha

kouše vás a neposlouchá.

Protože jí chutnáte,

vzácný pane muškáte!


KOLOUCH,KOHOUT

Kolouch, kohout
s mouchou mnohou
s hloupou chloubou
houpou nohou.

Plovou dlouhou
strouhou ouzkou
chroupou oukrop
s pouhou houskou.


LOLITA DĚLÁ JELITA

Lolita dělá jelita.
Jelita ta jsou elita.
Elita mezi jelity,
to jsou ta jelita Lolity!

Je-li to jelito, je-li to jelito, je-li to jelito její,
rád je sní, má milá Lolito,
kdo jiná jelita nejí!


DCERA KRÁLE NABUCHODONOZORA

Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora,
či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora?

23.12.2007 17:13:02

Ekologie


5 zásad

1:Neodhazovat odpadky

2:Nepálit plasty

3:Nekácet stromy a netrhat zbytečně rostliny

4:Nestříkat rostliny různými roztoky proti škůdcům

5:Nevipouštět odpad do vod

23.12.2007 17:08:23

Básničky

Suprr básnička :DTak tohle je mazec básnička, sice neni moje ale fakt super :D


Johnny ztratil lod´ a Orlando chot´,

pirátům se loupe kůže,kdopak za to asi může?

Keira to je krásná žena ,

proto bude zpeněžena.

A kdo tomu zabrání,toho čeká oddání.

SenMěla jsem takový sen,
Kde byla jsem se svojí láskou,
Kde jsem se nezabývala žádnou vráskou,
Kde bylo všechno svoleno,
Kde bylo mé oblečení shozeno,
Kde jsem se bez zábran líbala,
Kde jsem se alespoň někomu líbila…

23.12.2007 16:46:58

Vtipy


Tělesa se teplem roztahují a zimou smršťují. "Pepíčku, dej mám nějaký příklad", povídá paní učitelka.
"Tak třeba prázdniny, v létě jsou dva měsíce a v zimě jenom týden."


Prosím", hlásí se malý Pepíček, "po stropě leze pavouk!"

Učitel: "Tak ho zašlápni a nezlob!"


V hodině matematiky:
"Jirko, když otec vyrazí z domu v šest hodin rychlostí 5 km za hodinu a strýc odejde v půl sedmé rychlostí 7 km za hodinu, kde se sejdou?"

"Jak je oba znám, tak určitě v hospodě!"


Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy přihlásil!"
"No to je pěkné," říká maminka, "a na co se paní učitelka ptala?"
"Kdo rozbil okno na chodbě."


Tatínek udělá přístroj, který pípne, když někdo zalže.

Přijde Pepíček domů a řekne: "Tati, dostal jsem jedničku - píp - dvojku - píp - trojku - píp - čtyřku -píp - pětku."

A tatínek říká: "Víš Pepíčku, to když já jsem byl malej jako ty, tak jsem měl samý jedničky." "Píp"


Přijde soused k sousedovi na zahradu, který tam právě řeze dříví.
A ptá se:" Co že tak sám, sousede?" "Ále manželka spí a děti jsou u babičky." Soused se rozhlédne a povídá: " Tvá žena je ti nevěrná". Soused na to: "A s kým, vždyť k nám nikdo nechodí ?!?

SUPER VTIP NEMYSLÍTE !!! Na Apríla jako vyšitý....

09.12.2007 17:16:12

CitátyO ŽIVOTĚ


***Ostuda není upadnout, ale zůstat dlouho ležet.


***Život nese radost,někdy bolest,ale většinou obojí...


***Nauč se smát se slzami v očích.Pomalu jít,když pospícháš.Nauč se,pohladit se zaťatou pěstí.Jedině tak poznáš jak krásný je život!


***Kdo žije lehkým životem,umírá těžkou smrtí!


***Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťastný...


O LÁSCE A KRÁSE


***Nehledej krásu, ta srdce nemá. Hledej srdce, krása přijde sama.


***Nehraj falešně s druhým ani se sebou. Pozoruj se, vyjádři se. Jen v upřímné důvěře se můžete spojit. Ponecháš-li si tajemství, nemůžeš milovat.


***Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován.


***Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje.


***Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce.


***Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl.O SMRTI
***Dokud žijeme, umíráme vícero smrtí - ta poslední přitom není nejhorší.


***Neříkám,že nechci umřít. Jen nechci být u toho, až se to stane.


***Nikdo neumírá příliš brzy, protože neměl žít déle, než žil.


***Příčinou každé sebevraždy bývá nešťastná láska - někdy k ženě, a vždy k životu.


***Je dost lidí, které jen strach před smrtí drží při životě.

09.12.2007 17:07:05

Významy jmen

ŽENSKÁ JMÉNAADÉLA bytost ušlechtilá, vznešených způsobů ( germánské )
AGÁTA dobrá, laskavá ( řecké )
ALBINA bělavá ( latinské )
ALENA světlo, pochodeň ( hebrejské )
ALICE bytost ušlechtilá, vznešených způsobů ( francouzské )
ALŽBĚTA Bohu zasvěcená ( hebrejské )
AMÁLIE pracovitá ( české )
ANASTAZIE vzkříšení, zmrtvýchvstání ( řecké )
ANDĚLA posel Boží (nebeský)"
ANDREA odvážná, statná,spravedlivá,chytrá ( řecké )
ANETA milostná, milostiplná ( hebrejské )
ANEŽKA čistá, neposkvrněná, ctnostná ( řecké )
ANITA milostná
ANNA milostná, milostiplná, líbezná, milá ( hebrejské )
ARANKA zlatá, zlatuška
ASTRID Bohem milovaná, božská jezdkyně
BABETA Bohu zasvěcená
BARBORA (žena) cizinka; brepta, barbarka
BEATRICE přinášející štěstí, oblažující
BEDŘIŠKA mírumilovná vládkyně
BĚLA bílá, čistá
BLANKA bílá, běloskvoucí
BLAŽENA blažená
BOHDANA dar Boží, daná Bohem
BOHUSLAVA Bohu budiž sláva
BOŽENA Bohem obdařená, blahoslavená
CECILIE krátkozraká, slepá
DAGMAR, DAGMARA slavný den
DANA soudkyně
DANIELA Bůh je můj soudce
DENISA bůh vína, božské dítě
DIANA božská
DOBROMILA milující dobro, komu je dobro milé
DRAHOMÍRA komu je drahý mír
EDITA bohatá, šťastná válka (boj)"
ELENA světlo, pochodeň
ELIŠKA můj Bůh je přísaha
EMA velká, všeobsáhlá; pečovatelka
EMANUELA Bůh s námi
ERIKA ctihodná, všemocná vládkyně
ERNA čestná bojovnice
EVA životodárná, matka života'
GABRIELA Bůh je silný
GALINA klid, mír
GERTRUDA silná v kopí
GITA perla, silná
HANA milostiplná, milostná, líbezná, něžná
HEDA vítězící v boji
HEDVIKA vítězící v boji
HELENA světlo, pochodeň
HELGA svatá, zdravá, šťastná
ILONA pochodeň, světlo
IRENA mírumilovná
IVA Bůh je milostivý
IVANA Bůh je milostivý
IVETA tisový luk; židovka
IVONA tisový luk
ISABELA Bůh je má přísaha
JANA Bůh je milostivý; milostivý dar Boží
JARMILA milující bujnost, sílu; jaro
JAROSLAVA slavná silou, bujností; slavící jaro
JINDRA paní, vládkyně domu
JIŘINA od Jiří - "zemědělec, rolník
JITKA židovka, žena z Judeje
JUDITA židovka, žena z Judeje
JULIE božská; zářící, mladá a krásná
KAMILA urozená mladá obětní služebnice, chrámová služka
KATEŘINA modní; mravná
KLÁRA jasná, světlá; slavná
KRISTÝNA křesťanka
KVĚTOSLAVA slavící květy; květinová, kvetoucí'
LADA milá, milovaná; ladná
LADISLAVA slavná vláda; ladná
LENKA, LENA pochodeň, světlo
LEONA lvice
LlANA božská
LIBUŠE milá, líbezná, milovaná
LINDA krásná, mírná, jemná;
LJUBA láska
LUCIE světlá, zářící
MAGDA z Magdaly pocházející
MAGDALENA z Magdaly pocházející
MARCELA malý bojovník
MARIE milovaná Bohem
MARINA námořník, plavec; milovaná Bohem
MARKÉTA perla
MARTA pečlivá, paní (domu), hospodyně
MARTINA zasvěcená bohu Martovi; bojovná
MATYLDA silná v boji, mocná bojovnice
MICHAELA, MICHALA kdo je jako Bůh, podobná Bohu
MILADA milá, milovaná; mladá
MILENA milá, milovaná
MILUŠE milá, přívětivá, milovaná
MIROSLAVA mírumilovná; slavná mírem, slavící mír
MONIKA bohyně; rádkyně
NAĎA naděje
NADĚŽDA naděje
NATÁLIE narozená v den Kristových narozenin; dítě vánoc
NATAŠA dítě vánoc
NELA
NIKOL, NIKOLAsurová,rozpustilá,roztržitávítězka nad lidem; vítězství lidu
OLDŘIŠKAvládkyně (bohatá) dědičným statkem
OLGA svatá (spásu přinášející); zdravá
OTÝLIE majetek, štěstí
PAVLA skromná
PETRA skála, skálopevná
REGINA královna
RENATA znovuzrozená, obrozená
RADKA radostná, radující se
ROMANA římská; Římanka
RŮŽENA růže, růžová
SANDRA ochránkyně mužů
SÁRA kněžna, vznešená
SILVIE, SYLVIE lesní žínka
SIMONA slyšící, naslouchající
SOŇA moudrá, moudrost
STANISLAVA upevni slávu; staniž se slavnou
SVĚTLA, SVĚTLANA svatá; silná
ŠÁRKA horský hřbet, návrší
ŠTĚPÁNKA ověnčená; věncem korunovaná; vítězka
TAŤÁNA ze starořímského rodu Tatiů; ustanovovat, rozdělovat
TEREZA záštita, ochrana
URŠULA malá medvědice
VÁCLAVA více slavná
VENDULA více slavná
VĚRA víra
VERONIKA nositelka (přinášející) vítězství
VILMA helmicí (ochranou) je má vůle (přání
VIOLA fialka
VLADIMÍRA vládkyně míru, světa
VLASTA vlast; vláda
XENIE pohostinná, milující hosty
ZDEŇKA, ZDENKA zde slavná
ZLATA zlatá
ZUZANA lilie
ŽANETA Bůh je milostivý
ŽOFIE moudrost(více)

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se